Diabetesmottagning

Diabetesmottagning 

Denna mottagning är till för dig som har diabetes. Diabetessköterskan hjälper dig med

  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner

  • Uppföljande diabeteskontroller

  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll efter bedömning av behov.

Första besöket sker efter remiss från läkare. Därefter blir du kallad efter olika tidsintervall beroende på behov.

Ekeby Vårdcentral drivs av: